Graceland Hund & High Fidelity

 

Start
Knerten
Myggen
Priscilla
Zunni
The old ones
Erdal Stereo
Filmer
Linker
Artikler
Gjestebok
Web
 

Funksjonsanalyse 14.10.06

 

Dommere: Arvid Jacobsen og Hans Arne Marthinussen.

 

Tilgjengellighet 3: Godtar kontakt med fremmede mennesker.

 

Lekelyst (jaktkamp) 3: Lett å få i gang, aktiv. Skiller mellom aktivitet/passivitet.

 

Sosial kamp 3: Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.

 

Sosial dominans 3: Viser moderate dominanstegn, riktig avpassende svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek.

 

Jaktlyst 4: Starter målbevisst. Bytteinteressert.

 

Byttegripende 4: Griper målbevisst, drar bytte med seg. Avslutter.

 

Forsvarslyst 3: Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde.

 

Funksjonsutvikling 3: Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominansprogrammet.

 

Terskelverdi 2: Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen.

 

Avreagering 3: Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen.

 

Konsentrasjon 3: Holder oppmerksomheten noe raskt ved passiv eller aktiv påvirkning.

 

Koordinering 4: Løser de fleste momenter rasjonelt.

 

Temperament 3: Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen.

 

Mot 5: Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser.

 

Skarphet 2: Gjør unna manøver. Vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn.

 

Skuddfast 5: Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-signaler.

www.graceland.nu