Graceland Hund & High Fidelity

 

Start
Knerten
Myggen
Priscilla
Zunni
The old ones
Erdal Stereo
Filmer
Linker
Artikler
Gjestebok
Web
 

Nils A. Johannessen

I 1979 fikk jeg min første hund, schæferen NLCH Havgløtts Jessy. Det ble brukshundstrening og brukskonkurranser de første 6 årene. I 1985 begynte vi LP og året etter ble hun LP-Champion. Vi fortsatte med bruks og LP til hun var vel 11 år.

Tiden med schæferhund førte til at interessen for mentaltester ble vekket, noe jeg som førte til at jeg i 20 år har dømt Karaktertest og Funksjonsanalyse i 10.

Å dømme mentaltester har vært meget givende, og det har gjort meg overbevisst om at det ligger langt mer i hundens gener enn oppdrettere flest er klar over, dessverre. Betydelig mer fokus på de mentale egenskapene til avlsdyrene er sterkt ønskelig, det avles på altfor mange ”skjøre” individer, prisen betaler kjøperne og mange hunder sliter unødvendig mye i hverdagen!

Etter ti år med bruksaktiviter, fulgte 10 år med Lp og Bruks og de seneste 10-12 årene har det vært litt LP, foruten et TRINN I kurs årlig og 25-30 konkurransehelger med agility i inn og utland med deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap med mine to scheltier. En håndfull med Kalatrofeer har de blant annet ”tatt hem te Bergen”!

Schæferhundklubben i Bergen var meget aktiv på 80-tallet og vi var 3 stykker derfra som ble utdannet Trinn II bruks på det første kurset som ble arrangert i 1989. Etter dette kurset fortsatte det med at jeg utdannet meg til Trinn II agility og Trinn III LP. Det meste av tiden går med til hund, egne og andres, ulike og kurs og dømming av mentaltester rundt om Norge.

Vigdis Johannessen
 

www.graceland.nu